UPOZNAJTE NAS

Kompanija Plant Factory DOO Novi Sad – Kisač je mlada kompanija osnovana 2016. godine sa jasnim ciljem proizvodnje najkvalitetnijeg sadnog materijala jabuke. Kvalitet zemljišta, poreklo podloga i plemenitog dela sadnice, u kombinaciji sa nadzorom vrhunskih stručnjaka u rasadničarstvu nam je omogućio da napravimo knip sadnice vrhunskog kvaliteta koje će obezbediti proizvođaču zdrav materijal i brz povraćaj uloženih sredstava.

Ono što je od velikog značaja za kupce naših sadnica jeste to što smo zaokružili sferu delovanja, odnosno trudimo se da ispunimo zahteve svojih klijenata kroz brigu i podršku kako pre tako i posle kupovine. Pre kupovine sadnica kupce savetujemo o izboru sorti i pripremi zemljišta za podizanje voćnjaka (tehnička pitanja vezana za postavljanje voćnjaka) i vodimo računa o redosledu operacija neophodnih za postavljanje savremenog a ekononičnog zasada, a nakon kupovine pratimo razvoj sadnica i jabuka kao gotovog proizvoda i delimo savete proizvođačima u vezi sa tehnologijom proizvodnje i samom organizaciom u voćnjaku. Nakon dobijanja gotovog proizvoda moguća je saradanja u vezi sa plasmanom.

Plant Factory predstadstavlja vezu između kupaca sadnica i institucija koje podržavaju i pružaju pomoć voćarskim proizvođačima u vidu pružanja bespovratnih sredstava i kredita. Informiše kupce o aktuelnim konkursima, prikuplja dokumentaciju potrebnu za konkurse i kompletira prijavu kako bi korisnici gotovo bez napora ostvarili bespovratna sredstva.

VIZIJA I MISIJA

VIZIJA – Proizvodnja najkvalitetnijih sadnica jabuke i sticanje poverenja korisnika .
MISIJA – Kombinacijom svih bitnih faktora: kvalitet zemljišta, kvalitet podloga i plemenitog dela sadnice, kvalitetno kalemljenje, pravilno održavanje rasadnika, angažovanje stručnjaka za vođenje rasadnika, dobija se vrhunski kvalitet sadnica jabuke.
Pored ponude najkvalitetnijih sadnica, poverenje korisnika kompanija Plant Factory stiče pružanjem kompletne ponude i pomoći i kada je reč o samoj proizvodnji (savetovanje i pomoć u vezi sa pripremom zemljišta za osnivanje voćnjaka, preko same proizvodnje kvalitetnih plodova jabuke, do realizacije proizvodnje odnosno prodaje gotovih proizvoda) i kada je reč o mogućnosti korišćenja bespovratnih sredstava nadležnih organa Republike Srbije i AP Vojvodine (informisanje o aktuelnim konkursima, savetovanje u vezi sa redosledom poteza pomoću kojih se lakše i brže ostvaruju subvencije, kao i pružanja usluge pribavljanja dokumentacije potrebne za konkurisanje kako bi korisnici gotovo bez napora ostvarili bespovratna sredstva).

Pored standardne proizvodnje sadnica, Plant Factory nudi i ugovornu proizvodnju sadnica na zahtev kupca. Kupac bira sortu i tip sadnice. Deo proizvodnje sadnica jabuke i kruške je u saradnji sa Italijanskim rasadnikom Maccanti Vivai, po njihovoj tehnologiji a na našem plodnim zemljištu.