DRUŠTVENA ODGOVORNOST

Kompanija Plant Factory je svesna da svojim poslovanjem utiče na zaposlene, korisnike, poslovne partnere, društvo kao i na životnu sredinu. Shodno tome, ulaže napore kako bi bila što odgovornija u svom poslovanju u svim odnosima. Njeno poslovanje temelji se na etičkim principima i načelima, i trudi se da uspostavi ravnotežu načela profitabilnosti i etičnosti.

Kompaniji Plant Factory je bitno da se poštuju sva ljudska i moralna prava zaposlenih, i radi se na stalnom usavršavanju zaposlenih, a takođe i da bude pouzdan i odgovoran poslovni partner društva.

Pozitivan uticaj na lokalnu zajednicu se ostvaruje kroz podizanje nivoa savremene poljoprivredne proizvodnje pomaganjem individualnim poljoprivrednim proizvođačima. Individualni poljoprivredni proizvođači, pored sadnica vrhunskog kvaliteta, dobijaju i pomoć i stručne savete u vezi sa samom tehnologijom poljoprivredne poizvodnje ali i savete kako da dođu do savremene i ekonomične proizvodnje. Takođe, u rasadniku Plant Factory postoji mogućnost individualnih ili grupnih poseta studenata za voćarstvo.

U kompaniji Plant Factory je prisutna i briga o životnoj sredini. U rasadniku se iscrpljivanje prirodnih resursa i uništavanje okoliša svodi na minimum radi održavanja prirodne ravnoteže. Sistem za navodnjavanje „kap po kap“ omogućava racionalno korišćenje vode jer se prate potrebe biljke u skladu sa njenom razvojnom fazom i vremenskim uslovima, i na taj način dolazi do značajne štednje vode. Primenjuje se integralna proizvodnja, odnosno koriste se sve metode i mere u proizvodnji na način koji redukuje korišćenje hemijsko-sintetičkih preparata i đubrenje na minimum u skladu sa ekološkim, ekonomskim i toksikološkim principima. Dakle, ostvaruje se ekonomski uspešna proizvodnja sa akcentom na zaštitu ljudskog zdravlja i prirode, i dolazi se do zdravstveno bezbednih proizvoda vrhunskog kvaliteta. Takođe, Plant Factory savetuje isti način poljoprivredne proizvodnje i svojim korisnicima i podiže im svest o značaju zaštite životne sredine. Kada je reč o proizvodnji sokova, utrošak energije prilikom proizvodnje je minimalan jer je proces proizvodnje mnogo jednostavan. Sokovi se dobijaju isključivo ceđenjem voća i pasterizacijom, tako da je se na kraju dobije u potpunosti prirodan sok bez bilo kakvih veštačkih dodataka.