O NAMA

Kompanija Plant Factory DOO Novi Sad – Kisač je mlada kompanija osnovana 2016. godine sa jasnim ciljem proizvodnje najkvalitetnijeg sadnog materijala jabuke. Kvalitet zemljišta, poreklo podloga i plemenitog dela sadnice, u kombinaciji sa nadzorom vrhunskih stručnjaka u rasadničarstvu nam je omogućio da napravimo knip sadnice vrhunskog kvaliteta koje će obezbediti proizvođaču zdrav materijal i brz povraćaj uloženih sredstava.

PROIZVODI